In therapie gaat het volgens mijn visie om bewustwording van patronen en systemische interacties (intra-familiale patronen). Door bewustwording van de eigen patronen proberen we de functie van deze te achterhalen en te zien of dit patroon je nog dient. Door uitleg over hoe de hersenen reageren in stressvolle of traumatische situaties help ik om zelfcompassie te versterken. 

 

Ik geef psychologische begeleiding los of tijdens neurofeedback sessies. Door neurofeedback komen er vaak processen op gang doordat de eigen acties, gevoelens en grenzen vaak beter waargenomen worden. Bij complex trauma of andere dieperliggende zaken kan het aangewezen zijn een aantal op zichzelf staande psychotherapie sessies te doen. 

 

Een techniek die ik soms toepas is brainspotting – “where you look is how you feel” (Dr. David Grand). Brainspotting is geschikt om trauma’s te verwerken en om stress te verlichten. Brainspotting kan in het hier en nu kan worden toegepast – je hoeft hiervoor dus niet te denken aan een bepaald trauma om het trauma te verwerken. Bij brainspotting wordt er ingegaan om je lichamelijke sensaties een situatie in je oproept. Je blijft in het hier en nu en door middel van het bewegen naar een punt met je ogen waar dit gevoel verandert (brainspot). Door hierop te blijven fixeren, treedt er een verwerking op binnen de hersenen en de sensatie kan daardoor verminderen. De werking binnen de hersenen vindt binnen verschillende subcorticale structuren plaats waar de representatie van de emotie ligt opgeslagen en door de verbindingen tussen deze structuren en de cortex te versterken. Door de “inner window” (het eigen gevoel) met de “outer window” (focus naar buiten met de ogen) te verbinden, zullen de connecties binnen de hersenen ook geactiveerd worden. Ook kun je hiermee je positieve gevoelens versterken. Deze techniek heeft dezelfde evidentie bereikt als EMDR.